خــــــ בا جونیم؟!!

 

 

 

 
دلم یک کوچه مے خواهد,

بے بن بستــ....


و یڪـ خــــــ ב ا ڪه باهم ڪمے راه برویمـ ...

 

+ گاهی وقتا احساس می کنم

                        روی دست خــــــ ב ا مانده ام

                         خودش هم نمی داند با من چه کند...

/ 406 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر علی

سلام چطوری بی وفا دیگه به ما سر نمیزنی...........

یخ فروش جهنم

سلام ابجی فرنوش کجایی ؟ عیدت مبارک وبم به روز شده خوشحال میشم افتخار بدهید و تشریف بیارید خـــدایا . . . دختـران گل فـــروش را می بینی . . ؟ مــردمان خــانه به دوش ، جــوانان دست فــروش ، دختــران تن فــروش ، مادران سـیاه پوش ، پـــدران کلیه فــروش ، کاسبان آبرو فـــروش ، محــرابهای دین فروش ، زبان های عشــق فروش ، انسانهای خــدا فروش . . . همه را می بینی . . ؟ خـدایا! حکمـتتو شکــر...!

wѺrst girし

تلخترین حرف : دوستت دارم اما … شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون میکند !

محدثه جووووووووووووووون

بچ برو نیای به من بسری ا !!!!!!1

امنه

شاید نشود به گذشته برگشت ویک اغاز زیبا ساخت ولی می شود هم اکنون اغاز کرد یک پایان زیبا ساخت

امنه

شاید نشود به گذشته برگشت ویک اغاز زیبا ساخت ولی می شود هم اکنون اغاز کرد یک پایان زیبا ساخت...

امنه

خدایا هرکس به یادم هست به یادش باش اگر کنارم نیست، کنارش باش اگر تنهاست پناهش باش و اگر غم دارد غمخوارش باش…

امنه

زود بیا دلم تنگ میشه

♠○مهــــــــر○♠

گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست، بین من و عشق تو ولی فاصله ای نیست، گفتم که کمی صبر کن و گوش به من کن، گفتی که نه باید بروم حوصله ای نیست، پرواز عجب عادت خوبیست ولی حیف، تو رفتی و دیگر اثر از چلچله ای نیست، گفتی که کمی فکر خودم باشم و آن وقت، جز عشق تو در خاطر من مشغلهای نیست، رفتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت، بگذار بسوزند دل من مساله ای نیست...

ØMłÐ

دیـگـران مـیـپـرسـنـد: بـــیـــداری؟ آری بـی"دار"م... چرا که اگر "دار"ی داشـتــم یا قالی زندگیم را خود میبافتم... یا زنــدگــیــم را به "دار" می آویـخـتـم و خلاص پــس بــی"دار"بــی "دار"م...