ثابتــــــــ.... بوده

 

من اگر عاشقانه می نویسمــــــ ....

نه عاشقمــــ! نه شکست خوردهـــــ ...

فقط می نویسم تا عشـــــــق یاد قلبم بماند ...!!

در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ، فقـط تمـرین آدمـــ.... بـودن میکنم !

/ 0 نظر / 9 بازدید