هه!

 

 

   記号だよ。のばし のデコメ絵文字   عزیزم اونى که الان دَستش دور گردن شماست!!

   記号だよ。のばし のデコメ絵文字  یه زمانى { قـــــلادشتو دست ما بود

   記号だよ。のばし のデコメ絵文字   خوب پـــــــــــــــارس نکـــرد،

  پــــرتش کــــردیم بیــــرون …  

/ 0 نظر / 2 بازدید