دیر امدی!

 

دیر امدی!
کمی تغییر کرده ام
برای شناختنم عکسم را مچاله کن!

/ 6 نظر / 8 بازدید
یخ فروش جهنم

عزیزم چشمات زیباست و زیبا میبینه. مرسی از حضورت و نظر زیبات. بازم به ما سر بزن[گل][قلب]اگر دوست داشتی بیا تبادل لینک. لینکم کن و خبرم کن تا لینکت کنم. موفق باشی عزیزم.[گل][چشمک]

یخ فروش جهنم

........¶¶¶ ......¶*....¶¶ .....¶*........¶ .....¶*...*...¶¶............¶...¶¶ .....¶*..**..¶¶...........¶*.¶.¶¶¶ ......¶****¶¶.........¶***¶...¶¶¶ ........¶***¶..........¶***¶¶...¶¶¶ ..........¶*¶...(////...¶***¶......¶¶ ..........¶¶..((///////..¶*¶...........¶ ........¶*...................*¶ ......¶*...\\.............//...*¶ .....¶*.... @ ........ @ .... *¶ ......¶*.............Y..........*¶ .......¶*........I_I_I ........*¶ ..........¶*................*¶ ..............¶*,,,...,,,,*¶ .................\\\\\))//// ..........¶¶.¶*...........*¶ ¶¶*: ......¶......¶*...............*¶....¶ ..¶......¶*......................*