عزیـ ـ ـ ـزҐ :)

mgsglecfx1gjjts6jx12.jpg

 

عزیـ ـ ـ ـزҐ  اۅכּــے ڪﮧ ﺷــ...ــﻤﺎ تۅ گ و ش ی ت "ﻋﺸﻘـــҐ ـ" ƧΛVΣ ڪرנے

ﻣﺎ "ڵۅستر"  ƧΛVΣ ڪرנهـ بوנیـҐ بـ๛ ڪﮧ ﺁﻭﯾــــﺰﻭﻥ ﺑـــــﻮנ ! 

آرهـ عزیـ ـ ـ ـزҐ ایـכּ جـــوریــــا๛ت ..

/ 0 نظر / 7 بازدید