دختـــــ:)ـرا!!!


این پستو می زارم به سلامتی همه ی اﯾﻦ دخترایی  ﮐﻪ

ﻗﺪﺷﻮﻥ ﺑﻠﻨﺪ نیستو ﮐﺘﻮﻧﯽ ﻣﯿﭙﻮﺷﻦ ..

ﺍﯾﻦ دخترایی  ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮﻥ ﺁﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ،

ﻋﺴﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ،

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺭﻧﮕﻪ....

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺩﯾﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﺸﻮﻥ....

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺕ ﻭ ﻓﺮﺕ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ" ﺍﯾـــﺶ " " ﺍﯾـﺶ " ﺭﺍﻩ نمیندازن....

ﺍﯾﻦ دخترایی  ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ" ﺧَـﺰﻩ " ﻭ " ﺟﻮﺍﺩﻩ " ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺗﻮﺩﻫﻨﺸﻮﻥ....

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ " ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦ " ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻭﻍ ﻣﯿﺰﻧﻦ....

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺧﻮﺑﻦ ...

ﺍﯾﻦ دخترایی  ﮐﻪ ﺧﯿـﻠﯽ ﻣَـﺮﺩﻥ!!!

این دخترایی  که نگران پاک شدن آرایششون نیستن

چون آرایش ندارن...

 این دخترایی   که وقتی یه پسر. پولدار میبینن دلشون نمی لرزه

چون دلشون دله نه ژله...

این دخترایی  که با دیدن ماشین پسرا کف نمیکنن!

چون اینا دخترن  نه دلستر...

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺭﻧﮕﻪ...

اینایی که با کاراشون با بردشون تو المپیک و مدال گرفتناشون به

همه ی پسرا فهموندن دخترا  هم وجود دارن ...

خیلی ایول  دارن به خدا!

/ 0 نظر / 9 بازدید