قلب عزیز!

 
قلب عزیز لطفا:
"خفه شو"

در همه کارها دخالت نکن....

همین که خون پمپاژ کنی کافیست....
/ 6 نظر / 8 بازدید
نفیسه

چقدر خشن!!!!!!!!

محمدرضا

ترا از دور می بوسم به چشمی تر خداحافظ مرا باور نکردی می روم دیگر خداحافظ میان های های گریه گفتم دوستت دارم از این دنیا گذشتم ای ز جان بهتر خداحافظ برای آنکه دردم کم شود از من نهان گشتی ولی با رفتنت شد دردم افزون تر خداحافظ تو گرم مهربانی ها شدی آری نمی دانی به آتش می کشد من را هنوز آذر خداحافظ مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را برو با دیگران ای بی وفا دلبر خداحافظ تنم می سوزد از تب سالها اینگونه خوابیدم در آغوش غمت با دیدگانی تر خداحافظ به محض آنکه چشمم روی هم آید تو را بینم نمی دانی چه دارم می کشم یکسر خداحافظ سکوتم بغض بی حدیست جاری تا به روز حشر سکوتت جور پنهانیست ای دختر خداحافظ صدای در شنیدم باز کردم غصه ای نو بود به خواری گشته ام بازیچه ی این در خداحافظ به محض آنکه گفتم می روم با خنده ای گفتی برو هر جا که می خواهد دلت بهتر خداحافظ

محمدرضا

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟ چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟ خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !

СЗГιИЗ

این نیز بگذرد ... مثل همه ی اتفاقات خوب و بد زندگی مثل همه ی دوست داشتن ها که در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی شد و گردی از فراموشی پوشانیدش مثل همه ی اشک هایی که در انزوا ریخته شد و کسی نفهمیدشان این نیز بگذرد ... مثل همه ی بغض هایی که بی پروا گره کور خوردند و هیچ دست مهربانی بازشان نکرد این نیز بگذرد ... مثل گذر تلخ ثانیه ثانیه های تنهایی و بی قراری برای اویی که میدانی باید تنهایش بگذاری این نیز بگذرد ... مثل زندگی ...