مشترک مورد نظر :|

 

 

 

مشترک مورد نظر خطـشـــو ,

تــــــــــورو ,

وقـــــــار

و نجــابتــتو

احســــــاستو

عشـــقتو

وجـــــــــودتو ...

به یــه مانتو کوتاه

و یه ارایش غلیظ

و به یه عشوه گــری فــــروخت !!!!

به همین سادگی...

/ 0 نظر / 6 بازدید