از زندگی اموختم..........

 

تمام چیزی که از زندگی اموختم

 تنها یک کلمه است

"می گذرد"

ولی دق می دهد تا بگــــــــــــذرد...


/ 188 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یخ فروش جهنم

آدمها چه موجودات دلگیری هستند... وقتی سوزنشان را نخ می کنی برایت دروغ می بافند....!!!

یخ فروش جهنم

گاهـی فـقـط بایــد... لبـخـنـد بـزنــی و... رد شـــوی... بگـذار فـکـر کنـنـد نـفـــهــمیـــــــدی!

یخ فروش جهنم

بعضي ها از دور ميدرخشند! نزديك كه ميشوي يك تيكه شيشه ي شكسته اي بيشتر نيستند!!! كه بايد لگدي بهش زد تا از مسير نور افتاب دور شوند و چشمان ديگري را خيره نكنند و گول نزند!!

یخ فروش جهنم

تنهایی قشنگ‌ترین و بی منت ترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به هیـــــچ‌کـــــس نداری..!!

یخ فروش جهنم

یک جایی یک غریبه می شود همان اتفاق ناخوانده زندگیت که سالها به آرزویش نشسته بودی... اما او فاتحه کل زندگیت را یک جا می‌خواند..!!

یخ فروش جهنم

آدم هـــا ثـــانیه بـــه ثـــانیه رنـــگ عـــوض می کنند از آدم هـــای یک ســـاعت دیـــــگر می ترســـم! چـــون درگیـــر هـــزاران ثـــانیه انـــد ... ثـــانیه هایـــی کـــه در هرکـــدام رنگـــی دگـــر بـــه خود می گیـــرند..!!

یخ فروش جهنم

شـ ـعرمن تابلواند.. همه شان نبودن ات را تبلیغ می کنند.. ......

یخ فروش جهنم

رفیق مثل کفش میمونه و رفاقت مثل جاده و چقدر سخته وسط جاده بفهمی پا برهنه ای!!!

آرام وحشی

سلام.ببخش اگه دیر شد. دیگه وقتی داداش اجی تو کارای هم سرک میکشیم قاتی پاتی بازار میشه . مرسی گلم . اگه پایه لینکودن بودی پی ام بذار گلم . [ماچ]