# بعضیا

لـاشـﮯ نیستمــ ـ

  اَگِـﮧ مـیـبـیـنـﮯ بـا هَـمِـﮧ گَـرمـ مـیـگـیـرَمـ  בلـیـلِـشـ ایـنِـﮧ ڪِـﮧ פֿـاڪـﮯ اَمـ ،  نَـﮧ لـاشـﮯ ...  اَمّـا گـور بـابـاﮮ تـو وَ طَـرز فِـڪـرِتـ عَـزیـزَمـ  [  ] ادامه مطلب
/ 46 نظر / 5 بازدید

بعضی هـــا!

      بـِــــه بَعــــــــضیا بایَـــــــد گُفـــــــت :  پَـــر و بـال رو کِــــه خـــــودم بِـهِــت دادم ... اونـــوَقــــــت ایـــــــن وَسَـــــط ... ایـــــــــن دُم رو از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید