# بعضی_ها

بعضی هـــا!

      بـِــــه بَعــــــــضیا بایَـــــــد گُفـــــــت :  پَـــر و بـال رو کِــــه خـــــودم بِـهِــت دادم ... اونـــوَقــــــت ایـــــــن وَسَـــــط ... ایـــــــــن دُم رو از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید