# تنهایی

ثابتــ ـ ـ بوده

       בَمِ اونــﮯ ڪـــہ تنهآωـتــــ گـَرم...        نـَـہ اینڪِـہ نَتونـِωـتـِـہ با ڪَωــﮯ باشِـہ،        نـَـہ  {}      بلڪـِـہ نَخواωـتــِـہ با هـَـر ڪَωـــﮯ باشـِـہ...  ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید