# تنهایی

بارانــــ...

  دَمَـــــــش گـــــــــرم!!بـــــــــــــــــــاران را مـــــــی گویمبه شـــــانه ام زد و گــــــفت:خـــــسته شـــــدی … ؟؟؟امــــــــروز را تو اســــتراحت کن…من به جـــــایت مـی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید