پایانـــــ....نمی دونم مناسب ترین حرف ، مناسب ترین حرکت کی باید باشه ولی می دونم ، جلوی اتفاق رو نباید گرفت گاهی ام بهتره اتفاق رو جلو بیندازی مثلاً وقت رفتنت که می شه یکباره برگردی بگی دلم نـمـیخـواد بــرم
وقت رفتنش که می شه دستش رو بگیری بگی دلم نمی خـواد بری, وقتی یکی بهت میگه پیشم بمون درنگ نکن ... پـیـشـش بـمـون

وقتی دلت می خـواد پیشش بمونی ..غـرور نـداشته باش. بگـو ... دوستت دارم ... دلـم مـی خـواد پـیـشـت بـمـونـم

بگذار اتفاقِ دوسـت داشـتـن هر چه زودتر بـیفـته ...

شاید نسلِ مآ وقـتِ زیادی برای عـشـق ورزیـدن نداشته بـاشه.....
+ این وبلاگ بسته میشه ,شاید دوباره برگردم ولی نمی دونم کی....

+دلم واسه همتون تنگ میشه

+ بای

/ 0 نظر / 6 بازدید